Marzenia o tym, by pomagać ludziom w ich prawnych zmaganiach niejednego doprowadziły do zdobycia zawodu radcy prawnego. Zanim jednak do tego doszło, każdy musiał przejść swoją nieuchronną edukacyjną ścieżkę. Zawód radcy prawnego ostatnimi czasy staje się coraz popularniejszy za sprawą możliwości występowania radcowskich aplikantów w roli pełnomocników procesowych. Jest to dobra praktyka i ćwiczenie w trakcie odbywania aplikacji.

Od matury się zaczyna

Matura to moment, w którym można dobrze zapunktować zdając przedmioty ułatwiające dostanie się na studia prawnicze. Język angielski, wiedza o społeczeństwie i historia to furtka do pomyślnego przejścia rekrutacji. Kolejnym etapem są sześcioletnie, jednolite studia magisterskie, na których będzie trzeba zdobywać i pogłębiać wiedzę prawniczą na wielu poziomach, czyli prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego. Ponadto kształci się w zakresie prawoznawstwa i historii prawa. Nie polega to jednak na bezwzględnym wbijaniu do głowy całych kodeksów, a głównie na zrozumieniu konstrukcji prawnych, oraz prawidłowe, praktyczne ich użycie.

Studia prawnicze i co dalej

Gdy obroni się już pracę dyplomową, kolejnym krokiem jest przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, będącego swoistą powtórką ze studiów. W tym celu należy przedłożyć do odpowiedniej okręgowej izby radców prawnych szereg wymaganych dokumentów. Gdy egzamin przejdzie się pozytywnie, można wraz z początkiem nowego roku rozpocząć trzyletnią aplikację, podczas której zdobywa się doświadczenie odbywając praktyki takich miejscach, jak sądy, prokuratura, kancelarie prawnicze. Ucząc się praktycznych ujęć wykonywania zawodu. W trakcie aplikacji wciąż zdaje się egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Gdy zaliczy się wszystkie egzaminy, praktyki, gdy spełni się wszelkie wymagania, można podejść do egzaminu zawodowego składającego się z pięciu części dotyczących różnych aspektów prawa. Jedynie solidne, wielopłaszczyznowe przygotowanie umożliwi zaliczenie tego rozłożonego na kilka dni egzaminu.

Witamy w świecie radców prawnych

Po ponad dziesięciu latach edukacji zostaje się radcą prawnym o nieskazitelnym charakterze i nieposzlakowanej opinii. Po latach trudu i wyrzeczeń można w końcu zacząć pomagać ludziom w wymarzony niegdyś sposób. Z chwilą wpisu na listę radców prawnych można ruszać na podbicie świata.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Co robi radca prawny?

Czym zajmuje się prawnik?